ScanGauge II

 
header_scangaugeii ScanGaugeII

Zdokonalený, ultra-kompaktný Auto Monitor

ScanGaugeII Vám pomôže monitorovať dôležité systémy Vášho vozidla a poskytne všetky informácie v reálnom čase, ktoré Vám doteraz chýbali. Funkcie palubného počítača zahŕňajú viac ako 15 zabudovaných digitálnych meradiel, 5 sád počítadiel jázd a ľahko použiteľnú diagnostiku (ScanTool), ktorá zobrazí poruchové kódy riadiacej jednotky. Všetko v kompaktnom dizajne s jednoduchou inštaláciou v priebehu pár minút.

Exkluzívny systém programovateľných meradiel

x-gauge ScanGaugeII ponúka exkluzívny "X-GAUGE™ systém programovateľných meradiel; monitorujte parametre ako teplota prevodovky, údaje o jazde a spotrebe paliva. X-Gauge™ umožní prispôsobiť Váš ScanGaugeII pridaním špecifických digitálnych meradiel jedinečných pre dané vozidlo.

Nový Performance Monitor

performance-monitor-150x54 ScanGaugeII ponúka novú funkciu - Performance Monitor™ pre meranie výkonu v reálnom čase. Performance Monitor dáva možnosť sledovať výkon vozidla počas krátkeho intervalu času, vzdialenosti a akcelerácie.

Naučte sa ako znížiť spotrebu paliva

sgii_fuel-efficiency-gauges-300x63 Výsledky meraní zahraničných skúšobní hovoria o možnosti úspory až 33% paliva zmenou jazdných návykov. ScanGaugeII zobrazuje údaje o momentálnej a priemernej spotrebe paliva vozidla v reálnom čase, množstvo spotrebovaného paliva, cenu za spotrebované palivo pre každú jazdu, cenu za prejdený kilometer, spotrebu paliva za hodinu a ďalšie parametre!

Zachyťte problémy včas

sgii_scantool_P0321-300x63 ScanGaugeII zobrazuje parametre vozidla v reálnom čase a umožňuje vidieť čo sa deje pod kapotou vozidla, to umožňuje detektovať možné problémy včas a skôr ako by sa mohli stať veľmi drahou opravou.

Diagnostikujte Vaše vozidlo

ScanGaugeII môže pomôcť s detekciou a vyhľadaním problému poskytnutím dôležitých údajov o vozidle v reálnom čase. Naviac ScanGaugeII zobrazí zosnímané poruchové kódy a parametre zo senzorov v čase keď bol problém zaznamenaný. Pomocou ScanGaugeII môžete zistiť poruchové kódy uložené v riadiacej jednotke, čo Vám pomôže pri oprave vozidla, zároveň môžete vypnúť kontrolku motora na prístrojovej doske podobne ako s profesionálnou diagnostikou. IMG_3212_M-117x150

Ultra kompaktný dizajn s inštaláciou v priebehu pár minút

ScanGaugeII installs in just minutes without tools and does not require batteries or an external power source. All data and power are derived from the single OBDII connection which is present on all 1996 and newer cars and light trucks.

Inštalácia ScanGaugeII nezaberie viac ako pár minút bez použitia náradia, nie sú potrebné batérie ani externé napájacie zdroje. Všetky dáta a napájanie sú preberané z jedného OBDII konektora, ktorý sa nachádza vo vozidlách od roku výroby 1996 a novších. Odpojiteľný 1,8m dlhý OBDII kábel umožňuje montáž palubného počítača ScanGaugeII takmer kdekoľvek na prístrojovej doske, alebo stredovej konzole vozidla. Nižšie môžete vidieť zopár príkladov inštalácie palubného počítača ScanGaugeII. sgii-instalation-examples
 • Diagnostika
 • Digitálne meradlá
 • Počítadlá jázd
 • Performance Monitor

check-engine-light-150x96 Vypni tú kontrolku motora!

Pomocou ScanGaugeII môžete skontrolovať DTC kódy (Diagnostic Trouble Codes - Diagnostické poruchové kódy) riadiacej jednotky, ak sú nájdené zobraziť ich počet a konkrétny poruchový kód. Vyhľadaním konkrétneho kódu v opravárenskej príručke, alebo na internete môžete tieto kódy preložiť na konkrétnu súčiastku, ktorá je poškodená a následne komponent opraviť, alebo vymeniť.

ScanGauge II Vymazanie poruchových kódov

Dáta zo senzorov uložené v čase keď bol zaznamenaný poruchový kód môžu byť vyvolané z pamäte riadiacej jednotky vozidla a môžu Vám pomôcť pri identifikácii príčiny problému (teplota motora, rýchlosť vozidla, atď...). ScanGaugeII je možné použiť na vymazanie poruchových kódov a uložených dát, čím vypnete kontrolku motora na prístrojovej doske.

Je Vaše vozidlo pripravené na Emisnú kontrolu?

Niektoré krajiny vyžadujú, aby riadiaca jednotka vozidla pred absolvovaním emisnej kontroly indikovala pripravenosť na EK od posledného vymazania poruchových kódov. Pomocou ScanGaugeII môžete túto "pripravenosť" overiť.

Čítanie a vymazanie nepotvrdených poruchových kódov

Ak pri spustení diagnostiky neboli nájdené žiadne poruchové kódy a kontrolka motora stále svieti, riadiaca jednotka môže uchovávať nepotvrdené kódy. ScanGauge poskytuje metódu na úplné vymazanie všetkých detekovaných, alebo nepotvrdených poruchových kódov. p (7)

Vstavané digitálne meradlá

ScanGauge II ScanGaugeII môže zobraziť naraz až 4 digitálne meradlá. Meradlá sú aktualizované v reálnom čase počas jazdy. ScanGaugeII ponúka rozsiahlu skupinu vstavaných digitálnych meradiel a môže zobraziť až 4 meradlá súčasne. Jednoduchým stlačením tlačidla pri každom meradle môžete rýchlo zmeniť zobrazené meradlo podľa potreby. Tiež môžete meniť jednotky v ktorých sú zobrazované veličiny jednotlivých meradiel medzi anglickými jednotkami a metrickými a nastaviť obnovovaciu frekvenciu na jednu z troch prednastavených rýchlostí (pomaly, normálne a rýchlo)
Meradlo Názov Popis
CLSD LP OPEN LP Stav okruhu palivového systému Ukazuje, či je kyslíkový senzor používaný na riadenie zmesi paliva (zatvorený okruh, closedloop), alebo nie (otvorený okruh, open-loop). Bežne je tento okruh uzatvorený, okrem prípadov keď je motor studený alebo pri prudkej akcelerácii.
MAP BST Tlak v nasávacom potrubí Boost Táto hodnota udáva tlak v sacom potrubí motora. Udáva sa v PSI alebo v KPA (Bar) podľa zvoleného nastavenia. Pri vozidlách s turbo dúchadlom alebo kompresorom môžete zobrazovať hodnotu Boost (BST).
MPG KPG MPL LHK KPL Míle/galón Kilometre/Galón Míle/liter Liter/100km Kilometre/liter Udáva spotrebu motora v rôznych jednotkách. Rýchlosť obnovovania informácie je každé 2s pri Normálnom zobrazení (Normal Rate)
MPH KPH Míle/hodinu Kilometre/hodinu Rýchlosť vozidla v zvolených jednotkách.
RPM Otáčky motora Otáčky motora za minútu
TPS Poloha škrtiacej klapky (poloha plynového pedála) Pri niektorých autách je hodnota pri plnom plyne 100 a pri voľnobehu 0. Pritom je treba vziať do úvahy, že pri moderných autách s elektronickým plynovým pedálom nie je poloha plynového pedála identická s polohou škrtiacej klapky.
FWT CWT Teplota chladiacej kvapaliny Táto hodnota udáva teplotu chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu ( F = stupne Fahreinheita, C = stupne Celzia)
AVG Priemerná Spotreba Paliva Priemerná Spotreba Paliva aktualizovaná približne každé 2 sekundy
TFC Cena Paliva na Jazdu Celková cena paliva za aktuálnu jazdu
CPM CPK Cena za prejdenú Míľu / Kilometer CPM - Cena paliva za aktuálne prejdenú míľu CPK - Cena paliva za aktuálne prejdený kilometer
VLT Napätie Batérie Pri bežiacom motore by napätie malo by ť medzi 13-15 V a pri vypnutom motore medzi 11-13 V. Napätie vyššie ako 15V môže poškodi ť autobatériu a elektrické súčasti vozidla. Napätie nižšie ako 13V poukazuje na problémy v systéme nabíjania.
FIA CIA "Teplota nasávaného vzduchu" Teplota nasávaného vzduchu do motora. Pri vysokých rýchlostiach je táto hodnota väčšinou o pár stupňov vyššia ako vonkajšia teplota. Pri nízkych rýchlostiach alebo pri voľnobehu je táto hodnota oveľa vyššia ako vonkajšia teplota.
FPR Tlak v palivovom systéme Táto hodnota udáva momentálny tlak vstrekovača paliva. Len málo áut disponuje takýmto senzorom.
GPH LPH Galóny za hodinu Litre za hodinu Táto hodnota udáva spotrebu paliva v uvedených jednotkách za hodinu.
IGN Časovanie predzápalu Táto hodnota udáva nastavenie predzápalu. Čím je predzápal väčší, tým menšia je spotreba paliva a vyšší výkon.
LOD Zaťaženie motora Táto hodnota udáva v %, koľko z možného výkonu motora je práve využitého. Pri niektorých autách sa udáva percentuálny podiel práve využitého výkonu motora pri aktuálnych otáčkach.
HPR Konská Sila Zobrazí vypočítanú hodnotu výkonu v Konských Silách, ktorú aktuálne vozidlo využíva.
Digitálne meradlá palubného počítača ScanGaugeII môžete rozšíriť pomocou X-Gauge systému o ďalšie špecifické meradlá ako napríklad teplota prevodovky, pomer vzduch - palivo a veľa veľa ďalších.
ScanGaugeII - Built-in Trip Computers

Automatické počítadlá jázd

Päť vstavaných počítadiel jázd sleduje všetky údaje od ceny paliva po prejdenú vzdialenosť. AKTUÁLNA jazda je vynulovaná akonáhle je motor vypnutý dlhšie ako 3 minúty. DNEŠNÁ jazda je vynulovaná ak je vozidlo odstavené dlhšie ako 9 hodín. Údaje z DNEŠNEJ jazdy sa automaticky presunú a zobrazia sa ako údaje zo VČERAJŠEJ jazdy. Takto je zabezpečené, že nemusíte počítadlá vynulovať a palubný počítač vynulovanie urobí automaticky po začatí jazdy. K dispozícii sú tiež údaje jazdy na NÁDRŽ, ktoré sú vynulované pri tankovaní nádrže. Počítadlo poskytuje údaje ako dojazd, ako aj ďalšie užitočné informácie. Informácie sú dostupne kedykoľvek počas jazdy. AKTUÁLNA jazda môže byť vynulovaná vodičom podľa potreby. Počítadlá palubného počítača ScanGaugeII môžu byť použité na šetrenie paliva. Ak zlepšíte svoje jazdné návyky môžete ovplyvniť spotrebu paliva až o 30% (zdroj: štúdie americkej vlády). ScanGaugeII Vám umožní odskúšanie rôznych techník a trás a odovzdá okamžitú odozvu na spotrebu paliva.
Zabudované počítadlá
Počítadlo Zobrazenie Možnosti
Aktuálna jazda Current Priemerná spotreba
Maximála teplota chladiacej zmesy
Trvanie jazdy
Dnešná jazda TODAY Prejdená vzdialenosť
Maximálne otáčky motora
Trvanie jazdy
Predchádzajúca jazda PREV DAY Maximálna rýchlosť
Priemerná rýchlosť
Cena paliva na jazdu
Jazda na nádrž TANK Priemerná spotreba
Spotrebované palivo na jazdu
Prejdená vzdialenosť
Trvanie jazdy
Priemerná rýchlosť
Cena paliva na jazdu t
TANK TO EMPTY Zostávajúce palivo v nádrži
Distance Remaining Before Tank Is Empty
Čas do vyprázdnenia nádrže

performance-monitor-150x54 ScanGaugeII ponúka nový Performance Monitor™ pre meranie výkonu v reálnom čase. Performance Monitor poskytuje možnosť sledovať výkon Vášho vozidla počas krátkeho časového intervalu, vzdialenosti a akcelerácie. Je možné nastaviť digitálne meradlo, ktorého údaje budú počas merania zobrazené, tiež uložiť a zobraziť dáta z ôsmich meraní výkonu pre neskoršie vyhodnotenia a porovnávania.

ScanGaugeII Performace Monitor ScanGaugeII Performace Monitor Home Screen

Využitie Performance Monitora je možné vo viacerých variantoch výkonových porovnávaní:

 • Čas na 1/4 míle s meraním rýchlosti.
 • Čas zrýchlenia z 0 na 60 MPH.
 • Brzdná dráha vozidla
 • Uloženie a znovu zobrazenie jednotlivých meraní
 • Monitorovanie špecifických digitálnych meradiel
 • a oveľa viac…
Dostupné parametre pre monitorovanie výkonu
Parameter Popis
Čas(Time) "Čas, ktorý uplynul pri každom kontrolnom bode od začiatku merania výkonu až do skončenia"
Rýchlosť (Speed) Rýchlosť vozidla pri každom kontrolnom bode
Vzdialenosť (Distance) Celková prejdená vzdialenosť
Monitorované Meradlo "Pomocou funkcie Monitorovania zvoľte zabudované digitálne meradlo na sledovanie. Údaje pre zvolené meradlo budú uložené do pamäte."