ScanGauge D

 
header_scangauge-d

ScanGauge D Auto Monitor s protokolmi J1939 & J1708

Cenovo dostupný a kompaktný dizajn

Na rozdiel od benzínových vozidiel, OBDII nieje štandard pre veľké dieselové vozidlá ako karavany a ťahače. Tieto vozidlá používajú J1939 a J1708 protokoly. ScanGaugeD si poradí aj s diagnostikou a nahrádza drahé zariadenia pre tento druh vozidiel.   p (1) p (2)

Špeciálny kábel

ScanGaugeD je dodávaný s unikátnym dvoj konektorovým káblom navrhnutým pre obe varianty protokolov J1939 s 9-pinovým diagnostickým portom ako aj J1708 so ž-pinovým diagnostickým portom. ScanGauge D

Sledujte dôležité systémy vozidla

Pomocou ScanGaugeD môžete monitorovať životne dôležité systémy vozidla a dostanete informácie, ktoré ste doteraz postrádali. Funkcie zahŕňajú viac ako 15 vstavaných digitálnych meradiel, 5 sád počítadiel jázd a ľahko použiteľnú diagnostiku (ScanTool), ktorá zobrazí poruchové kódy riadiacej jednotky. Všetko v kompaktnom dizajne s jednoduchou inštaláciou v priebehu pár minút. ScanGaugeD_works-with-large-diesel-vehicles-300x91
 • Skontrolujte a vymažte poruchové kódy
 • Vstavané funkcie pre úsporu paliva
 • Rozmanité počítadlá jázd
 • Vstavané a Programovateľné digitálne meradlá
 • Performance Monitor

Exkluzívny systém programovateľných meradiel

x-gauge ScanGaugeD ponúka exkluzívny X-GAUGE™ programovateľný systém meradiel; môžete monitorovať parametre ako napríklad teplota oleja prevodovky, údaje o jazde a spotrebe paliva. X-Gauge™ ponúka možnosť vlastného prispôsobenia palubného počítača ScanGaugeD pridaním špecifických digitálnych meradiel jedinečných pre dané vozidlo.

Performance Monitor

performance-monitor-150x54 ScanGaugeD ponúka novú funkciu - Performance Monitor™ pre meranie výkonu v reálnom čase. Performance Monitor dáva možnosť sledovať výkon vozidla počas krátkeho intervalu času, vzdialenosti a akcelerácie.
 • Monitorujte
 • Merajte
 • Sledujte
 • Diagnostikujte

Vstavané digitálne meradla

ScanGaugeD ponúka rozsiahlu skupinu vstavaných digitálnych meradiel a môže zobraziť až 4 meradlá súčasne. Jednoduchým stlačením tlačidla pri každom meradle môžete rýchlo zmeniť zobrazené meradlo podľa potreby. Tiež môžete meniť jednotky v ktorých sú zobrazované veličiny jednotlivých meradiel medzi anglickými jednotkami a metrickými a nastaviť obnovovaciu frekvenciu na jednu z troch prednastavených rýchlostí (pomaly, normálne a rýchlo) *Kompatibilný len s vozidlami s palubnou sústavou 12V
Meradlo Názov Popis
BST Boost Táto hodnota udáva tlak v sacom potrubí motora. Udáva sa v PSI alebo v KPA (Bar) podľa zvoleného nastavenia.
MPG KPG MPL LHK KPL Míle/galón Kilometre/Galón Míle/liter Liter/100km Kilometre/liter Udáva spotrebu motora v rôznych jednotkách. Rýchlosť obnovovania informácie je každé 2s pri Normálnom zobrazení (Normal Rate)
MPH KPH Míle/hodinu Kilometre/hodinu Rýchlosť vozidla v zvolených jednotkách.
RPM Otáčky motora Otáčky motora za minútu
TPS Poloha škrtiacej klapky (poloha plynového pedála) Pri niektorých autách je hodnota pri plnom plyne 100 a pri voľnobehu 0. Pritom je treba vziať do úvahy, že pri moderných autách s elektronickým plynovým pedálom nie je poloha plynového pedála identická s polohou škrtiacej klapky.
FWT CWT Teplota chladiacej kvapaliny Táto hodnota udáva teplotu chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu ( F = stupne Fahreinheita, C = stupne Celzia)
AVG Priemerná Spotreba Paliva Priemerná Spotreba Paliva aktualizovaná približne každé 2 sekundy
TFC Cena Paliva na Jazdu Celková cena paliva za aktuálnu jazdu
CPM CPK Cena za prejdenú Míľu / Kilometer CPM - Cena paliva za aktuálne prejdenú míľu CPK - Cena paliva za aktuálne prejdený kilometer
VLT Napätie Batérie Pri bežiacom motore by napätie malo by ť medzi 13-15 V a pri vypnutom motore medzi 11-13 V. Napätie vyššie ako 15V môže poškodi ť autobatériu a elektrické súčasti vozidla. Napätie nižšie ako 13V poukazuje na problémy v systéme nabíjania.
FIA (°F) CIA (°C) Teplota nasávaného vzduchu Teplota nasávaného vzduchu do motora. Pri vysokých rýchlostiach je táto hodnota väčšinou o pár stupňov vyššia ako vonkajšia teplota. Pri nízkych rýchlostiach alebo pri voľnobehu je táto hodnota oveľa vyššia ako vonkajšia teplota.
TFT Teplota prevodovky Zobrazí prevádzkovú teplotu prevodovky.
GPH LPH Galóny za hodinu Litre za hodinu Táto hodnota udáva spotrebu paliva v uvedených jednotkách za hodinu.
OIL Tlak oleja Zobrazí tlak oleja v mazacej sústave motora.
LOD Zaťaženie motora Táto hodnota udáva v %, koľko z možného výkonu motora je práve využitého. Pri niektorých autách sa udáva percentuálny podiel práve využitého výkonu motora pri aktuálnych otáčkach.
HP Konská Sila Zobrazí vypočítanú hodnotu výkonu v Konských Silách, ktorú aktuálne vozidlo využíva.

Performance Monitor

Merajte výkon Vášho vozidla počas krátkeho časového intervalu, vzdialenosti a akcelerácie. Performance Monitor™ umožní zmerať a zaznamenať údaje o výkone. Je možné nastaviť digitálne meradlo, ktorého údaje budú počas merania zobrazené, tiež uložiť a zobraziť dáta z ôsmich meraní výkonu pre neskoršie vyhodnotenia a porovnávania. Získajte jasnú predstavu o výkone vozidla pomocou Performance Monitora.
 • Zaznamenajte rýchlosť a vzdialenosť v oboch Metrickej aj Anglickej sústave 60ft, 1/16, 1/8, 1/4-míle
 • Čas zrýchlenia z 0 na 60 MPH.
 • Brzdná dráha vozidla
 • Uloženie a znovu zobrazenie jednotlivých meraní
 • Monitorovanie špecifických digitálnych meradiel
 • a oveľa viac…

Vstavané počítadlá jázd

5 sád počítadiel jázd Viacnásobné automatické počítadlá jázd sleduje všetky údaje od ceny paliva po prejdenú vzdialenosť. Automaticky sleduje 5 sád údajov o jazde vrátane Aktuálnej jazdy, Dnešnej jazdy / Jazdy A, Včerajšej jazdy / Jazdy B, Jazdu na nádrž a Dojazd

Vstavaná diagnostika

Vyhľadajte poruchu vozidla Moderné vozidlá sú riadené počítačom a počítač je nutný na identifikáciu problému pri oprave vozidla. ScanGaugeD™ Vás bude varovať v momente keď bude detekovaný chybový kód. Tiež môžete manuálne spustiť kontrolu chybových kódov v riadiacej jednotke. ScanGaugeD zobrazí podrobnosti chybového kódu, podmienky pri ktorých bol kód uložený a umožní poruchové kódy vymazať.
 • Varuje pri zaznamenaní poruchového kódu DTC (Diagnostic Trouble Code).
 • Prečíta aktívne, neaktívne a nepotvrdené DTC
 • Zobrazí podmienky pri kotrých bol DTC detekovaný (otáčky, teplota, a.t.ď.)
 • Vymaže poruchové kódy